CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Costs and emissions for future community CHP systems in Sweden incorporating gas turbine technology

Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
2000.
[Rapport]

Arbetsnotat nr 13, mars 2000, ISSN 1403-8307), Ingår i Program Energisystems (Energy Systems) nationella program för forskning och forskarskola.Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur