CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of a biomass integrated gasification combined cycle CHP plant supplying heat to a district heating network

Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
(Presented at the International Gas Turbine & Aeroengine Congress & Exhibition, Munich, Germany, May 8-11, 2000.) (1404-7098). (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur