CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas turbines in district heating combined heat and power systems: influence of performance on heating costs and emissions

Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Carlo Carcasci (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Applied Thermal Engineering Vol. 20 (2000), p. 1075-1103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur