CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processintegration i industrin - Helhetssyn för reduktion av koldioxid

Anders Ådahl (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presenterad vid Energimodeller 2000. Chalmers, 11-12 januari 2000, Göteborg. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2007-07-18.
CPL Pubid: 44234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur