CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solubility of HFCs in Pentaerythritol Tetraalkyl Esters

Åsa Wahlström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Journal of Chem & Eng Data; 2000 Vol. 45 (2000), 1, p. 97-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur