CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter identification with sensitivity assessment and error computation

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
GAMM-Mitteilungen (0936-7195). Vol. 30 (2007), 2, p. 430-457.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

DOI: 10.1002/gamm.200790026Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 44227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Calibration of constitutive models with error control