CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration as a decision making tool for cost-effective greenhouse gas reduction in industry

Anders Ådahl (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
(Presenterad vid ECOS´2000, Int. Conf. on Efficiency, Cost Optimization, Simulaton and Environmental Aspect of Energy and Process Systems, University of Twente Enschede, The netherlands 5-7 juli 2000) (1404-7098). (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur