CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon Nanotube-containing Photorefractive Polymer Composites Operating at Telecommunication Wavelength

A D Grishina ; L Ya Pereshivko ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; T V Krivenko ; VV Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A V Vannikov
High Energy Chemistry Vol. 41 (2007), 4, p. 267-273.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-17. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 44213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur