CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stigfinnare innovativt byggande för en hållbar utveckling

Stefan Wallner (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-631-5668-1.
[Bok]

Nyckelord: Architecture, environment, sustainable developemnt, projectsDenna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 4390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur