CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodological Issues in the LCA Procedure for the Textile Sector A case study concerning fabric for a sofa

Lisbeth Dahllöf (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 43820

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2004:7