CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avaliação de risco ecológico no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira (PETAR), Brasil

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06.
CPL Pubid: 43819

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2003:6