CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing Ecological Risks of Abandoned Lead Mines to Aquatic Fauna

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys ; Institutionen för miljösystemanalys) ; Pedro Gerald ; Linda Andersson ; Helio Shimada ; Joachim Sturve ; Sebastian Rauch ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 43815

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2002:3