CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av metadatainmatning för 17 byggnadsrelaterade produktionsprocesser i en SPINE-databas

Thomas Björklund (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]

CPM Internal reportDenna post skapades 2007-07-06.
CPL Pubid: 43801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur