CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värderingsmetoder i LCA, Metoder för viktning av olika slags miljöpåverkan - en översikt

Magnus Bengtsson (COMESA, Miljösystemanalys ; Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06.
CPL Pubid: 43792

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 1998:1