CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Use of LCA in Business Decision-Making Processes and Its Implications for Environmental Policy

Frieder Rubik ; Paolo Frankl ; Matteo Bartolomeo ; Henrikke Baumann (COMESA, Miljösystemanalys) ; Torsten C Beckman (COMESA, Miljösystemanalys) ; Albert von Däniken ; F G Swan
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]

Editors: Frankl and Rubik. Contributing authors: Bartolomeo M, Baumann H, Beckman T, von Däniken A, Frankl P, Swan F GDenna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 43788

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 1998:2