CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Betong och miljö : fakta från Betongforum

Björn Gillberg ; G Fagerlund ; Åsa Jönsson (COMESA, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (COMESA, Miljösystemanalys)
Stockholm : Byggtjänst, 1999. ISBN: 91-7332-906-1.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 43779

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur