CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Systematic Approach to Environmental Priority Strategies in Product Development (EPS) Version 2000-General System Characteristics

Bengt Steen (COMESA, Miljösystemanalys ; Institutionen för miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 43777

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 1999:4