CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Etablering av handelsstrukturer for LCI-data - En rapport som beskriver CPM:s strategi för utveckling av datahandel

Raul Carlson (Institutionen för miljösystemanalys) ; Maria Erixon ; Ann-Christin Pålsson (COMESA, Miljösystemanalys ; Institutionen för miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2009-03-09.
CPL Pubid: 43774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 2000:3