CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Refined Problem Definition for the OMNIITOX project

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Veronica Borghi ; Pere Fullana
2002.
[Rapport]

Deliverable 8 of the OMNIITOX ProjectDenna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 43768

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur