CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expanding the green practice of LCA - The first decade of life cycle assessment activity in the Swedish forest products industry

Emma Rex (COMESA, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 43760

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 2004:1