CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Successive Interference Cancellation Scheme in Multiple Data Rate DS/CDMA Systems

Ann-Louise Johansson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 43724

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur