CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rate Compatible Convolutional Codes for Multichannel Systems

Pål Frenger (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 43722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur