CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimizing Performance of Spectrally Constrained Partial Response CPM

Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 43718