CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Design Method for Advanced ARQ Schemes on Wireless Channels

Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 43715

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)