CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gestaltning och teknik i den komplexa byggandet: Ett programförslag för samverkan mellan A och V på VIA-plattformen

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för byggnadsfysik) ; Ulf Janson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2013-06-19.
CPL Pubid: 43712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur