CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Building: A mistra program. Program plan 1997-1999

Anne-Marie Wilhelmsen (Institutionen för form och teknik, Husbyggnad) ; Ulf Janson (Institutionen för form och teknik, Husbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 43707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik, Husbyggnad (1991-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur