CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Upprustning av bostadsområde i Nödinge

Carl-Eric Wikner ; Ulf Janson (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur 8, (1993)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-07-05.
CPL Pubid: 43703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur