CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetslivets bebyggelse - Industrilokaler: Provundersökning

Anne-Marie Wilhelmsen (Institutionen för arkitektur) ; Ulf Janson (Institutionen för arkitektur) ; Hans Lindgren (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05.
CPL Pubid: 43701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur