CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bebyggelsen i Storbritannien

Walter Kiessling (Institutionen för arkitektur, Husbyggnad) ; Ulf Janson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05. Senast ändrad 2010-11-03.
CPL Pubid: 43697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur, Husbyggnad (1977-1991)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur