CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtida fasadrenoveringar

Ulf Janson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-05.
CPL Pubid: 43696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur