CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SimWattch: Integrating complete-system and user-level performance and power simulators

Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Michel Dubois ; Jianwei Chen
IEEE Micro Vol. 27 (2007), 4, p. 34-48.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-04. Senast ändrad 2008-10-29.
CPL Pubid: 43679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur