CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A coupled solver approach for multiphase flow problems

Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Vinay Gopala (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Conference on Multiphase Flows, Leipzig, Germany (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-04.
CPL Pubid: 43671