CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Multiphase Systems with CFD

Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Invited Contribution at CFD-OIL, Rio de Janeiro, Brazil (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-04.
CPL Pubid: 43670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur