CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Novel Cohesive Particle Flow Model for Dense Particulate Flows

Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Sixth International Conference on Multiphase Flows, Leipzig, Germany (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-04. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 43669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur