CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Fully Coupled and Implicit Immersed Boundary Method for Multiphase Flows

Jose Oliveira (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Andreas Mark (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Sixth International Conference on Multiphase Flow,ICMF, Leipzig, Germany (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-04. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 43668