CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insights in Secondairy Gas Injection in a Bubbling Fluidized Bed via Discrete Particle Models

D.O. Christensen ; D. Vervloet ; J. Nijnehuis ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; J.R. van Ommen ; M. O. Coppens
The 12th International Conference on Fluidization (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-04.
CPL Pubid: 43664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur