CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and Validation of the Breakup of Fluid Particles using Volume of Fluid Method

Vinay Gopala (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Sixth International Conference on Multiphase Flows (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-04.
CPL Pubid: 43645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur