CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photodynamic therapy of actinic keratosis at varying fluence rates: assessment of photobleaching, pain and primary clinical outcome

Marica B Ericson ; Carin Sandberg ; Bo Stenquist ; F. Gudmundson ; M Karlsson ; A-M Roos ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Olle Larkö ; Ann-Marie Wennberg ; Inger Rosdahl
Br J Dermatol Vol. 151 (2004), p. 1204-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-03. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 43612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi (1991-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur