CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljö och miljöproblem - definitioner och allmänna begrepp. Kompendium i Miljösystemanalys

Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Sverker Molander (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 43600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur