CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Föroreningar i mark, vatten och luft. Teori och lösta exempel

Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992.
[Bok]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 43594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur