CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA Methodology Issues for Textile Products

Lisbeth Dahllöf (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 37 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2014-01-16.
CPL Pubid: 43592

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2004:8