CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Assessment of Battery Systems: Critical Issues for Established and Emerging Technologies

Carl Johan Rydh (Institutionen för miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 91-7291-348-7.- 80 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 43590

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2003:16