CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Management of Environmental Data. Suggested procedures for internal allocation based on stakeholder needs

Ola Svending (Institutionen för miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 43589

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2003:14