CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facts and Interpretations in Environmental Assessments of Products

Magnus Bengtsson (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 1404-8167.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 43586

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2002:8