CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Valuation and Life Cycle Assessment

Magnus Bengtsson (Institutionen för miljösystemanalys ; COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 1404-8167.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2007-07-02.
CPL Pubid: 43582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2000:1