CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of the Environmental Sustainability of Urban Water Systems

Margareta Lundin (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 993-026985-1.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2012-07-06.
CPL Pubid: 43580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1999:7