CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish SDHW System Procurement Competition-Description and Experiences

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för installationsteknik) ; Peter Kovacs
Proceedings of Northsun 2001, Leiden, Holland (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 43575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur