CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simulink Model Environment for evaluation of Control-Strategies in Intelligent Buildings

Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för installationsteknik)
Proceedings Nordic Mathlab Conference, Oslo, Norway (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 43569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)
Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur