CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of size and interactions on the magnetic behaviour of elliptical (001)Fe nanoparticles

Maj Hanson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Olga Kazakova
Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 316 (2007), p. 181-183.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 43554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Magnetism

Chalmers infrastruktur