CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decision making and Life Cycle Assessment

Henrikke Baumann (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-183985-3.- 70 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 43551

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1995:4